Technologia zgodna z naturą

Nasze certyfikaty potwierdzają, że jesteśmy przyjaźni środowisku i spełniamy najwyższe standardy jakości.


" Europlast has been successfully re-certified "

ISO 9001 + 14001

Further information about "Successful - re-certification"


" Europlast has been successfully re-certified "

ISO 9001 + 14001

Further information about "Successful - re-certification"


" Europlast has been successfully re-certified "

ISO 50001

Further information about "Successful - re-certification""

styczeń 2021

The Energy Forum Carinthia certifies Europlast as a "sustainable company"

For Europlast, sustainability is a core value. 

Environmental sustainability is also very important in the company and acts as resource-efficiently as possible. 

The company, which has been certified several times in iso, is able to make the production CO2 neutral. 

The company buildings were equipped with appropriate thermal insulation. 

Other energy measures, such as the switch to LED lighting, various insulation measures or frequency inverters, have significantly reduced their own energy consumption. 

Green electricity will soon be available from our own photovoltaic system. The room heat is obtained from waste heat, which is fed by a microgrid.  

In order to largely dispense with fossil fuels, e-mobility was used at an early stage. 

In general, the company is very keen to minimise the negative impact of its actions on the environment. 

The implementation of the paper-free office is also a clear goal and its own waste management concept ensures the correct handling of waste. 

Więcej informacji na temat „sustainable Company”


styczeń 2021

TÜV Süd Austria certyfikował z końcem roku 2020 Europlast jako „pracodawcę przyjaznego rodzinie” 

Chętnie i z wdzięcznością przyjmujemy to potwierdzenie naszej filozofii, ponieważ od zawsze stawiamy na ludzi.

Różnorodne działania, które zostały wdrożone w ostatnich latach na rzecz naszych pracowników całkowicie przekonały audytorów.

Jesteśmy dumni, że nasza firma została nazwana „punktem odniesienia” pod względem przyjazności dla rodzin!

Więcej informacji na temat „pracodawcy przyjaznego rodzinie”


styczeń 2021

TÜV Süd Austria certyfikował z końcem roku 2020 Europlast jako „pracodawcę przyjaznego rodzinie” 

Chętnie i z wdzięcznością przyjmujemy to potwierdzenie naszej filozofii, ponieważ od zawsze stawiamy na ludzi.

Różnorodne działania, które zostały wdrożone w ostatnich latach na rzecz naszych pracowników całkowicie przekonały audytorów.

Jesteśmy dumni, że nasza firma została nazwana „punktem odniesienia” pod względem przyjazności dla rodzin!

Więcej informacji na temat „pracodawcy przyjaznego rodzinie”


Styczeń 2020

Zarządzanie energią EUROPLAST posiada teraz certyfikat ISO 50001!

Sukcesywne podejmowanie kolejnych małych kroków: dbanie o efektywność energetyczną, zmniejszenie emisji CO2, stosowanie materiałów z recyklingu, oszczędność zasobów czy optymalizacja procesów stopniowo zbliżały nas do celu, do stania się przedsiębiorstwem nienaruszającym równowagi ekologicznej. Jesteśmy bardzo dumni, że nasz system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i cieszymy się z uzyskaniu zaświadczającego o tym certyfikatu.

 

Więcej informacji o ISO 50001


marzec 2019

EUROPLAST został po raz pierwszy certyfikowany jako austriacki Leitbetriebe!

Odznaczenie Leitbetriebe (zakład wiodący) przyznawane jest tym przedsiębiorstwom, które po serii szczegółowych kontroli zostaną uznane za innowacyjne, odpowiedzialne społecznie i działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Monica Rintersbacher, prezes Leitbetriebe w Austrii: „Zakłady wiodące są podstawą austriackiej gospodarki. Poprzez koncentrację na zrównoważonym sukcesie przedsiębiorstwa, zapewniają one w dłuższej perspektywie dziesiątki tysięcy miejsc pracy i są ważnym ogniwem innowacyjności”.
Helmuth Kubin przyjął wyróżnienie w dniu 15.03.2019.

 

Więcej informacji na temat zakładów wiodących w Austrii


grudzień 2018

ZRÓWNOWAŻONA FIRMA PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH - ZERO emisji CO2 od 2019 roku

Firma EUROPLAST osiągnęła ważny cel klimatyczny. Od 2019 r. EUROPLAST jest przedsiębiorstwem NEUTRALNYM DLA KLIMATU. Ze wsparciem międzynarodowych projektów ochrony klimatu udało się zredukować ślad węglowy CO2 do ZERA.

Jako liderzy branży przetwórstwa tworzyw sztucznych zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności wobec ludzi, regionu i całego świata. Od 1szego stycznia 2019 EUROPLAST jest przedsiębiorstwem neutralnym dla klimatu. Zmiana ta to ważny wkład w walkę ze zmianą klimatu.

Po uzyskaniu 1152 certyfikatów z zakresu ochrony klimatu wspomagamy trzy certyfikowane przez ONZ projekty ochrony klimatu, pomagając w ten sposób Organizacji Narodów Zjednoczonych w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Za działania chroniące klimat EUROPLAST został wyróżniony nagrodą Sustainable Development Goal senatu gospodarczego Austrii.

 

PRZEJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
100 % NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ od 2019 r.

Produkcja zgodnie z naturą jest od dawna zakorzeniona w firmie EUROPLAST. Jako przedsiębiorstwo neutralne dla klimatu wyznaczamy od 2019 roku nowe standardy dla całej branży tworzyw sztucznych. Kroczymy do przodu, dając dobry przykład, i redukujemy nasz ślad węglowy CO2 do ZERA.

 

WWięcej informacji w często zadawanych pytaniach Skupienie na przyszłości  / PDF do pobrania


listopad 2018

EUROPLAST otrzymuje nagrodę SDG-AWARD za doskonały zrównoważony rozwój

EUROPLAST został wyróżniony nagrodą SDG 2018 za wspaniałe zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Nagroda Sustainable Development Goal jest przyznawana przez senat gospodarczy Austrii firmom, które mogą się wykazać ponadprzeciętnym zrównoważonym rozwojem pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, a także wzorową kulturą korporacyjną.

 

17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals) Agendy 2030 to polityczne zamierzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), które mają służyć zapewnieniu zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej oraz ekologicznej. EUROPLAST został nagrodzony jako branżowy pionier realizacji celów zrównoważenia ONZ. 

 

Zrównoważona firma przetwórstwa tworzyw sztucznych

EUROPLAST łączy ekologiczne działania z największą siłą innowacji. Przez rozwój metod produkcji oszczędzających zasoby firma tworzy nowe standardy dla całej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. EUROPLAST produkuje w miarę możliwości bez marnotrawstwa zgodnie z zasadami lean production, a od 1.1.2019 neutralnie pod kątem CO2.2-neutral.listopad 2018

EUROPLAST zajmuje 3. miejsce w konkursie Austria’s Leading Companies 2018

W austriackim konkursie gospodarczym Austria’s Leading Companies 2018 EUROPLAST zajął 3. miejsce w kategorii firma prowadzących działalność międzynarodową w klasyfikacji dla Karyntii. Już w 2016 roku EUROPLAST zajął 2. miejsce w klasyfikacji dla Austrii w kategorii Goldener Mittelbau. Do tych sukcesów przyczynił się cały zespół EUROPLAST. Cieszymy się, że wspólnie osiągnęliśmy te wyniki.

 

DO ARTYKUŁU >


Lipiec 2018

BŁĘKITNY ANIOŁ: znak jakości dla produktów wytwarzanych w sposób ekologiczny

EUROPLAST został wyróżniony przez Federalne Ministerstwo Środowiska znakiem „Błękitny Anioł”. Ten znak związany z ochroną środowiska jest nadawany tylko najlepszym firmom pod względem ekologicznym. Kontrola odbywa się na podstawie rygorystycznych wytycznych RAL gGmbH. „Błękitny Anioł” to pierwszy na świecie znak związany z ochroną środowiska, od 35 lat oznaczający niezależność i wiarygodność, a także gwarantujący klientom, że wybrane produkty zostały wytworzone zgodnie z uznanymi aspektami ekologicznymi.

 

Więcej informacji w folderze Błękitny Anioł / PDF do pobrania

Pytania?
Manuel
Lengfeldner
Production/
Test Lab Manager/
QS Production