Wspólnie kształtujemy przyszłość.

Najwyższą wydajność osiągamy w zgodzie z naturą oraz z szacunkiem i uznaniem dla naszych pracowników. Dzięki zrównoważonym środkom i długoterminowym strategiom stawiamy czoła wyzwaniom naszych czasów.

 

Raport zrównoważonego rozwoju 2022
POBIERAĆ

W harmonii z naturą

W ciągu roku 1 obywatel Austrii przyczynia się do produkcji średnio około 7000 kg CO2.
Pokażemy teraz, ile ton CO2 udaje nam się zaoszczędzić miesięcznie.

 

Dane dotyczące wydajności systemu fotowoltaicznego

W bieżącym 2024 r. udało nam się zapobiec emisji …

> 712 ton CO2

dzięki zastosowaniu ekologicznego prądu.

 ________________________________________________

> 2871 ton CO2

dzięki zastosowaniu materiałów pochodzących z recyklingu.

 ________________________________________________

 

Stan na koniec kwiecień 2024

 

> Więcej informacji w punkcie CERTYFIKACJE